Výcvik

Gabča

Gabriela Řehořová, pokladník, instruktor agility

Hanka

Mgr. Hana Petrová, předsedkyně, instruktor školičky pro mladé psy

Hela

Mgr. Helena Chrastilová, jednatel, instruktor agility

Boženka

Božena Kubešová, instruktor psích triků a dogdancingu

Leoš

Leoš Lichtenberk, figurant 2. třídy

všestranný sport rozdělený do tří disciplín, který má svůj původ ve služebním výcviku policie, v těchto disciplínách je možné skládat zkoušky dle platných zkušebních řádů ČKS a MSKS a účastnit se závodů.

– pachové práce (stopy) – vyhledání předmětu položeného do předem vyšlapané a různě dlouhé a tvarované trasy

– poslušnost – předvedení předem stanovených cviků v daném pořadí, cviky jsou zaměřené zejména na ovladatelnost psa

– obrana – disciplína prověřující vyrovnanost povahy psa, při níž má pes za úkol vyhledat a zadržet figuranta a chránit psovoda

dynamický sport, při kterém překonává pes trať s překážkami v přesně stanoveném pořadí a směru v co nejrychlejším čase

 

tanec se psem je psí sport založený na souhře člověka a psa a jejich předvedení daných prvků v rytmu hudby, zkoušky lze skládat ve 4 kategoriích (divizích) dle zkušebního řádu DDCCR; triky se psy slouží zejména k zábavnému unavení psích hlaviček, ale je možné je zařadit do závodních sestav dogdancingu.3

Instruktor:

Pondělí15:30 – 17:00agility - M. Kučerová
Úterý16:00 – 17:00soukromý výcvik
Středa15:00 – 18:00

obrany - L. Nekola
Čtvrtek14:00 – 16:30
16:30 – 17:30
agility – M. Kučerová
skupinová cvičení - B. Kubešová
Pátek 9:00 – 10:30
14:30 – 16:30
agility – H. Chrastilová
agility – H. Chrastilová

Sobota 9:00 –11:30
agility – H. Chrastilová
Neděle 9:00 – 11:00
11:00 po dohodě
13:00 – 17:00
poslušnost - H. Petrová, M. Rašovský
obrany - L. Lichtenberk
obrany - M. Glesner