Sportovní kynologie

všestranný sport rozdělený do tří disciplín, který má svůj původ ve služebním výcviku policie, v těchto disciplínách je možné skládat zkoušky dle platných zkušebních řádů ČKS a MSKS a účastnit se závodů.

– pachové práce (stopy) – vyhledání předmětu položeného do předem vyšlapané a různě dlouhé a tvarované trasy

– poslušnost – předvedení předem stanovených cviků v daném pořadí, cviky jsou zaměřené zejména na ovladatelnost psa

– obrana – disciplína prověřující vyrovnanost povahy psa, při níž má pes za úkol vyhledat a zadržet figuranta a chránit psovoda