Agility

dynamický sport, při kterém překonává pes trať s překážkami v přesně stanoveném pořadí a směru v co nejrychlejším čase