zápis z Výborové schůze 12.1.2020

Zápis z výborové schůze  12.1. 2020

Přítomni: H. Petrová, H.Chrastilová, G.Řehořová, L. Lichternberk, O. Mikule

Hosté: A. Vařeková

  1. Kooptace člena výboru a člena revizní komise
  2. a) dne 5.1.2020 předal L. Lichtenberk Odstoupení z funkce výcvikáře do rukou předsedkyně

– na funkci výcvikáře vyla výborem navržena A. Vařeková, v hlasování hlasovalo všech 5 členů výboru pro kooptaci

  1. b) ke dni 1.1.2020 bylo ukončeno členství člena revizní komise D. Hrdličky (nezaplaceno členství na rok 2020), uvolnilo se tak místo v revizní komisi

– do revizní komise byl navržen P. Musil, v hlasování hlasovalo všech 5 členů výboru pro kooptaci

– dokumentaci k nahlášení na ČKS zajistí a odešle H. Petrová

  1. Dotace

– budou podány žádosti o dotace z Města Č. Třebová – jednáním ohledně dotací je pověřený O. Mikule

  1. Třebovská stopa – 40. ročník

– nutné zajistit včas rozhodčí a kladeče – H. Petrová domluví schůzku s P. Vyčítalem