Zvolnění bezpečnostních opatření.

Areál cvičiště ZKO Česká Třebová je opět pro členy organizace přístupný.

Je nutné dodržovat následující pravidla:
– odstup od ostatních vždy nejméně 2 metry
– cvičení individuální, ve dvojicích, max. malé skupinky (do 5 lidí)
– klubovna a další vnitřní prostory zůstávají uzavřené
– pobyt na cvičišti po nezbytně nutnou dobu
– nosit roušky

Cizí návštěvníci mají povolen vstup pouze po dohodě se členy výboru popř. trenéry.