6. – 7. 5. Výcvikový víkend agility (E. Dolníčková)