Třebovská stopa – 40. ročník (závod ve sportovní kynologii)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Datum a místo konání: 3. října 2020, cvičiště ZKO Podhorka Česká Třebová

akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Kategorie soutěže:

kat. ZZO: poslušnost dle ZZO (bez speciálních cviků)

kat. ZZO1: poslušnost dle ZZO1

kat. ZM: stopa, poslušnost dle ZM

kat. ZVV1, IGP1: stopa, poslušnost dle ZVV1, IGP1

kat. TOP: poslušnost ZVV2, ZVV3, IGP3 podle zkoušek. Stopa společná – 400 kroků, cizí, stáří 1 hod., 2× lomená, 2 předměty

kat. Speciálka: speciální třebovská stopa – cca 1400 kroků, cizí, stáří 1 hodina, 4× lomená, (2× pravý a 2× ostrý úhel), 3 předměty; bez poslušnosti; terény nebudou předem upřesněny

 

Kritéria kategorií:

kat. ZZO: psi a feny s max. zkouškou ZZO, stáří psa max. 3 roky

kat. ZZO1: psi a feny s max. zkouškou ZZO1

 • ZM: psi a feny s max. zkouškou ZM
 • ZVV1, IGP1: psi a feny s max. zkouškou ZVV1, IGP1
 • TOP a Speciálka: psi a feny bez omezení

 

Poslušnosti ZZO a ZZO1 bez střelby, ostatní se střelbou.

Veteráni nad 8 let včetně mohou nastoupit v libovolné kategorii, překážky snížené (50 cm, 160 cm, nízký žebřík).

Veteráni a psi s koh. výškou do 40 cm včetně – skok vysoký 50 cm, skok šplhem 160 cm.

 

Startovné: Ve všech kategoriích – 40,- Kč

Bankovní spojení – č. ú.: 1228016329/0800, VS:03102020, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení psovoda. Startovné lze uhradit i na místě.

 

 1. Termín podání přihlášek: nejlépe do 20. 9. 2020

Kategorie ZZO a ZZO1 bez omezení počtu přihlášených, ostatní kategorie početně omezeny, Speciální stopu nutné přihlásit do 20. 9. 2020.

kontakt: podhorka@seznam.cz, tel.: 725004125

Facebook: Třebovská stopa 2020 – 40. ročník

https://www.facebook.com/events/782519312555081/

 

POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ

 1. Předložit doklad o platném očkování psa proti vzteklině, psince a parvoviróze.
 2. Znát propozice soutěže a plnit pokyny rozhodčích a pořadatelů.
 3. Nevměšovat se do výkonu rozhodčích a pořadatelů.
 4. Včas zaplatit startovné a dostavit se na místo konání a start.
 5. Při přihlášení upozornit na háravou fenu. Umístěna bude mimo areál.
 6. Udržovat pořádek v areálu, k venčení a vstupu do areálu využívat vyznačené prostory.

Nesplnění těchto povinností může vést k vyloučení ze soutěže.

 

ČASOVÝ PROGRAM

7:00-8:00 hod.                příjem soutěžících, trénink

8:15 hod.                 hromadný nástup

8:30 hod.                 zahájení soutěží

dle průběhu závodu  ukončení soutěží a vyhlášení výsledků

 

ROZHODČÍ

Markéta Dvořáková

Želimír Nevrlý

Iveta Skalická

Petr Vyčítal

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Hlavní vedoucí závodu: Mgr. Hana Petrová

Technický vedoucí: Anna Vařeková

Pokladník: Gabriela Řehořová

 

CENY

V každé kategorii budou odměněni tři závodníci cenami a poháry.

Všichni závodníci obdrží diplom, upomínkové předměty a drobnosti od sponzorů.

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. Psovod může startovat max. se 2 psy ve stejných nebo různých kategoriích.
 1. Změny v propozicích jsou vyhrazeny pořadateli.
 2. Protest je nutno podat písemně do 30 min. po ukončení posuzování. Zároveň musí být podložen částkou 200,- Kč. O protestu rozhodne protestní komise, nebude-li protest uznán, vložená částka propadá. Protest nelze podat proti výroku rozhodčího.
 3. Při rovnosti bodů rozhoduje: výsledek stopy, los. U kategorií ZZO a ZZO1 rozhoduje aport, přivolání, los.
 4. Start v jednotlivé kategorii je podmíněn minimálním počtem 3 startujících. Při nahlášení menšího počtu startujících dojde k přeřazení do jiné kategorie.
 1. 6. Účastí na závodu souhlasí účastníci se zveřejněním osobních údajů (svého jména a sportovních výsledků).

OSTATNÍ

Občerstvení bude zajištěno na cvičišti.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání:

Upozorňujeme na platnost zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb. a na znění zákona č. 77/2004 Sb. Každá kynologická akce je povinna se řídit „Řádem ochrany zvířat při veřejných vystoupeních nebo svodu zvířat a při chovu“ schváleným ÚKOZem dne 24.8.2004 v souladu s vyhláškou č. 192/2004 Sb.

Třebovskou stopu podporují:

                                               

https://www.nativia-pet.cz/cs/

https://aktivnizvire.cz/

https://www.dogtrace.com/

http://www.drevo-trans.cz/drevo/

http://www.volac.cz/

LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ