23.4.2022 – Podhorský čaroskok

Podhorský čaroskok                         ZKO – PODHORKA  Česká Třebová  23.4. 2022

Prosím o včasné přihlášení do  20.4.  na adrese  Chrastilova@seznam.cz

Platba – do 20.4. (k tomuto datu již musí být platba na našem účtu, popř. Musíte poslat

sken platby na uvedený e-mail !) na účet převodem 1228016329/0800, var.s.

 23042022 a do Zprávy příjmení a jméno psovoda .

Štěnda a Senior/veterán 150,-Kč,      ostatní 300,- Kč každý pes,

Prezence : 7,30 – 8,00        Štěnda 10,15 – 10,30 ( bude upřesněno po uzávěrce 21.4.)

Prohlídka : 8, 15

  1. Agility – 8,30 – 10,30 vyhlášení Agility – medaile
  2. Štěnda – asi 10,45 – 11, 45 2x jump, vyhlášení součtu
  3. Jumping – asi 12,15 -14,30 vyhlášení Jumpingumedaile
  4. cca 15,30 Vyhlášení součtu Agility a Jumpingu

 

Kategorie :    Štěnda : věk od 8 do 13 měsíců včetně. Dělíme  do 2 skupin.

Běží 2x ,,jumping“, který se skládá ze 3 – 4 skoček( pro SA a MA na výšce MINI, pro LA na výšce SA ) a tunelů = cca 8 – 9 překážek.  Přidržení na startu povoleno.                                             Vyhodnocuje se 1. – 3.m v součtu , ale i ostatní obdrží medaili a mlsku pro pejsana.

 

Senioři/ veteráni :   nově přidaná kategorie. Slučujeme do 2 skupin  psovody starší 55let a psí veterány- large od 8let, Small a Medium od 9 let dosažených v tomto roce.         Trať stejná jako pro kat. Pokročilí., veteráni běhají na snížených překážkách. ( LA a  ML  na MA, MA na SA, SA na XS, XS na MINI)

 

              Začátečníci : od 12 měsíců. Pro ty, kteří se závoděním začínají ( takže NE pro vítěze 1.-3.m. z předchozích ročníků nebo jiných podobných závodů. Pokud však byl na ,,bedně“ jen díky malému počtu závodníků a měl vyšší počet trest.bodů než 10, může opět nastoupit v Začátečnících.  )  Všechny překážky jsou o kategorii sníženy !!                                                             NEBUDE použita houpačka, kruh, slalom a látkový tunel.  Trať max. 15 překážek.  Možno použít hračku nebo zabalený pamlsek ( odměny až ZA HRAZENÍM !!) .

Přidržení na startu povoleno. , koef. : nejrychlejší bezchybný běh x 1,4

 

Pokročilíod 15 měs. Ti, co si chtějí kat. A1 vyzkoušet nebo v A1 závodí. NEBUDE použita houpačka a látkový tunel.  Trať max.17 překážek.                                                              Možno použít hračku nebo pamlsek v obalu , koef. : nejrychlejší bezchybný běh x 1,3 ), Přidržení na startu NENÍ povoleno.

 

                 Závodníci : – od dosaženého 18 měs minimálně – obtížnost parkuru cca A2. Mohou být použity všechny překážky vyjma stolu.                                                                              Nejsou povoleny hračky ani pamlsek. , koef. : nejrychlejší bezchybný běh x 1,3 ,

 

POZOR !! Diskvalifikace  NENÍ  – za 3 odmítnutí či překonání špatné překážky    ( nebo v opačném směru)  , ale

1) překážka musí být opravena !!!

2)  tam, kde by byla na ofiko závodech diskvalifikace, udělujeme :

u štěňata                                                 bez bodové ztráty

u Začátečníků                                        5 tr.bodů

u Pokročilých                                        10 tr.bodů,

u Závodníků a Seniorů / Veteránů    20 tr.bodů

Vyhodnocení ( mimo štěňat a senior/ veterán) : Zvlášť  Jumping a agility – medaile + pamlsek  ve 3 výškových rázech LA+ML, MA, SA+XS                               

HLAVNÍ cena je za součet – Pohár/ plaketa + něco-nechte se překvapit

Pořadatel si vyhrazuje právo při menším počtu závodníků než 3 v kategorii její sloučení.

Do přihlášky pište SKUTEČNOU velik.kat.psa !!

U těžkých a mini ras či po úrazu neváhejte nahlásit snížené překážky !Jejich výsledky se započítávají do jejich výškové kategorie .!

Pokud váš pes běhá ML či XS, napište!! Hodnotí se však společně s LA a SA. 

Nezapomeňte na sundání obojku ! Může se ponechat pouze protiparazitní.                         

Při vyvenčení na parkuru – pouze Začátečníci – 20 tr. Bodů. Pro ostatní kategorie- DISKVALIFIKACE !

Nezapomeňte si očkovákyvzteklina, psinka, parvoviroza jsou podmínkou !!!

Všichni závodníci – bez ohledu na kategorii- jsou povinni být připrani na startu včas !!

Maximální počet závodníků – 70  ( včetně štěňat)

 

VZOR .: ( možno poslat přímo v e-mailu.) :

Příjmení a jméno psovoda , telefon nebo e-mail

OSA nebo ZKO  nebo město, odkud jste

Jméno psa – plemeno – datum narození

 

kategorie –   ( napiš nebo zakroužkuj platné ) :

začátečník    ( LA, MA, SA)   – mají všichni snížené překážky!

Pokročilý       ( LA, ML, MA, SA, XS )

závodník       ( LA, ML, MA, SA, XS )

senior / veterán – nahlaste, zda jde o veterána či seniora – veteráni mají snížené překážky!!

štěnda         ( LA, MA, SA)

Podhorský čaroskok 2022 podporují: