Podhorské jumpingy

ZKO Podhorka 143 Česká Třebová pořádá  dne 18.07.2021

  1. ročník závodu Podhorské jumpingy

Místo konání:   hřiště Třebovice v Čechách

Program:

neděle 7,30 – 8,00         prezence, veterinární přejímka

od 8,15               Jumping 1

Jumping 2

Jumping 3 (nebude použit slalom, kratší trať max. 15 překážek)

Vyhlašování: vyhlašovat se bude vždy kat. A1 zvlášť, A2+A3 dohromady  SX+S A ML+L dohromady

Rozhodčí: Lenka Pánková

 Startovné:    Člen KAČR                  350,- Kč                 druhý pes: 300,- Kč                   pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o 100,- Kč

Startovné po uzávěrce NEVRATNÉ!!!                                          Protesty: po složení zálohy 500,-

Přihlášky: přes systém KAČR https://kacr.info/competitions/3535

FB událost: https://www.facebook.com/events/159467265607214

Startovné splatné do data uzávěrky na bankovní účet 1228016329/0800

Variabilní symbol = číslo vašeho výkonnostního průkazu.

V případě platby startovného za více týmů nám zašlete rozpis na:  rehorovagabriela@seznam.cz

Startovné je nevratné, po dohodě s pořadatelem je možné jej převést na náhradníka.

Kontaktní osoba: Gabriela Řehořová

 Uzávěrka přihlášek: 12.07.2021

 Podmínky účasti:

  • podmínky dle řádů Klubu agility ČR
  • stáří psa nad 18 měsíců
  • výkonnostní průkaz,
  • očkovací průkaz s platným očkováním dle předpisů,
  • účast na svoji zodpovědnost, odpovědnost za škody způsobené svým psem,
  • povinnost řídit se pokyny pořadatele, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat

Občerstvení: zajištěno v areálu ZKO

Ubytování: možno ve stanech v areálu ZKO

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

 Těšíme se na Vás