16.7.2022 Podhorské dvojzkoušky JK Animals, Mistrovství veteránů a Mistrovství seniorů 55+

Podhorské dvojzkoušky JK Animals, Mistrovství veteránů a Mistrovství seniorů 55+

 

Posuzovat bude paní Jaroslava Podmolová

7,30– 8.00 prezence pro Mistrovství veteránů a Mistrovství seniorů 55+
8.15 – prohlídka jumpingu pro MV a MS
8.30 – start Mistrovství veteránů, následuje Mistrovství seniorů 55+

Další časy jsou pouze orientační, upřesníme až 13.7.
11.00 – 11.15 prezence A3
13.00 – 13.15 prezence A2
15.00 – 15.15 prezence A1

Přihlašování na zkoušky a Mistrovství veteránů přes KAČR,                                                                                                                   na Mistrovství seniorů na Chrastilova@seznam.cz !

Upozornění pro MS a MV vyhodnocovat budeme dohromady kategorii ML+L , (popř. ML + M) a XS + S. Kat. MA ( popř. LA) je samostatná.
Upozornění pro MV – překážky jsou o kat.sníženy  !! Sníženo bude i ,,áčko“.
Obě mistrovství jsou dvoukolová vyhodnocujeme pouze součet Jumping + agility.

Věk pro MV- XSA+SA+MA : v tomto roce -t.j. do 31.12.-musí být pejskovi 9 let

Věk pro ML + LA : v tomto roce- t.j. do 31.12.- musí být pejskovi 8 let.

 

   Psi, kteří jsou přihlášeni do Mistrovství veteránů se již nemohou  v tento den zúčastnit  zkoušek. U lidiček toto omezení  neplatí, ti mohou běhat, co jim síly stačí.

Platba pouze převodem na účet 1228016329/0800, var.s. 160722 do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení psovoda.
Pro Mistrovství seniorů a Mistrovství veteránů : 250,- ( + 80,- nečleni KAČRu)
pro Dvojzkoušky 350,- ( + 80,- nečleni KAČRu ).

Zkoušky běháme v pořadí A3, A2, A1 v 5 velikostních kategoriích.

Po doběhnutí obou zkoušek bude vyhlášení, odměněni budou vždy 3 v každém běhu a každé výkonnostní a velikostní kategorii.

Pořadatel neodpovídá za zranění či úhyn psa. Psovod je plně zodpovědný za svého psa.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit psovoda ze závodů a zkoušek za hrubé jednání ke psu i k lidem.

Zaplacením startovného zároveň dáváte souhlas se zpracováním výsledků a fotografií pro potřeby pořadatele ( sponzoři, prezentace závodu).

 

Naši sponzoři :

Generální sponzor obou mistrovství

Generální sponzor zkoušek