Dvakrát měř, čtyřikrát běž (agility)

1.ročník závodu Dvakrát měř, čtyřikrát běž

propozice ke stažení

Program: neděle 7,30 – 8,00     prezence, veterinární přejímka

od 8,15               Jumping – prohlídka        1. pokus (xs,s,m,ml,l)

Poté bude následovat druhá – kratší prohlídka

Jumping  (stejný parkur)      2. pokus (xs,s,m,ml,l)

Z obou pokusů vybereme pro vyhodnocení ten s lepším výsledkem, někdo tak dostane šanci opravit si, co se nepovedlo, jiný v druhém pokuse třeba více zariskuje. 😊

Agility – prohlídka        1. pokus (xs,s,m,ml,l)

Poté bude následovat druhá – kratší prohlídka na stejném parkuru

Agility  (stejný parkur)         2. pokus (xs,s,m,ml,l)

Opět se pro vyhodnocení vybere lepší pokus. 😊

Vyhlašování: Jumping i agility samostatně. Kat. L, ML, M zvlášť, kat. S+XS dohromady.  

Rozhodčí: Adéla Havlíčková

Startovné:                                                                                                                                                            

Člen KAČR                  400,- Kč                 druhý pes: 350,- Kč

pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o 100,- Kč

Startovné je po uzávěrce NEVRATNÉ!!!

Protesty: po složení zálohy 500,-

Přihlášky: přes systém KAČR

Startovné splatné do data uzávěrky na bankovní účet 1228016329/0800

Variabilní symbol = číslo vašeho výkonnostního průkazu.

V případě platby startovného za více týmů nám zašlete rozpis na rehorovagabriela@seznam.cz

Startovné je po uzávěrce nevratné, po dohodě s pořadatelem je možné jej převést na náhradníka.

Kontaktní osoba: Gabriela Řehořová

 

Uzávěrka přihlášek: 09.05.2023

 

Podmínky účasti: podmínky dle řádů Klubu agility ČR,

stáří psa nad 18 měsíců,

výkonnostní průkaz,

očkovací průkaz s platným očkováním dle předpisů,

účast na svoji zodpovědnost, odpovědnost za škody způsobené svým psem,

povinnost řídit se pokyny pořadatele, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat

 

Občerstvení: zajištěno v areálu ZKO

Ubytování: možno ve stanech v areálu ZKO

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

 

Těšíme se na Vás 😉