17.7.2021 – Podhorské dvojzkoušky a Mistrovství veteránů a Mistrovství seniorů 55+

Časy prezencí :
7.30 – 8.00 prezence pro Mistrovství veteránů a Mistrovství seniorů 55+
8.15 – prohlídka jumpingu pro MV a MS
8.30 – start Mistrovství veteránů, následuje Mistrovství seniorů 55+

Další časy jsou orientační, upřesníme až 13.7.2021!!
11.30 – 11.45 prezence A3
13.30 – 13.45 prezence A2
15.30 – 15.45 prezence A1

Přihlašování- na zkoušky a Mistrovství veteránů přes KAČR, na Mistrovství seniorů na Chrastilova@seznam.cz !
Upozornění pro MS a MV- vyhodnocovat budeme dohromady kategorii ML+L , (popř. ML + M) a XS + S. Kat. MA ( popř. LA) je samostatná.
Upozornění pro MV – překážky jsou o kat.sníženy !! Sníženo bude i ,,áčko“.
Obě mistrovství jsou dvoukolová – Jumping + agility.

Platba pouze převodem na účet 1228016329/0800, var.s. 17721 do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení psovoda**.
pro Mistrovství seniorů a Mistrovství veteránů 250,- ( + 80,- nečleni KAČRu)
pro Dvojzkoušky 300,- ( + 80,- nečleni KAČRu )

Po doběhnutí obou zkoušek bude vyhlášení, odměněni budou vždy 3 v každém běhu a každé výkonnostní a velikostní kategorii.
Pořadatel neodpovídá za zranění či úhyn psa.

Zaplacením startovného zároveň dáváte souhlas se zpracováním výsledků a fotografií pro potřeby pořadatele ( sponzoři, prezentace závodu).

Naši hlavní sponzoři :